Møteplan Høst 2022

Høst - 2022
Dato Tid Møte Tema
18.10.22 1800 Medlemsmøte Kommer
25.-27.10.22   Reise Tur til Córdoba
01.11.22 1800 Medlemsmøte Kommer
15.11.22 1800 Medlemsmøte Kommer
29.11.22 1800 Medlemsmøte Kommer

Endringer kan bli nødvendig uten forvarsel! Sjekk hjemmesiden.
Tema for høstens møter kommer senere.
Mer info og forandringer i Møteplanen blir annonsert på medlemsmøtene og på hjemmesiden.