Møteplan Høst 2023

Høst - 2023
Dato Tid Møte Tema
17.10.23 1800 Medlemsmøte Jan Hellberg:
Acebuchal
31.10.23 1800 Medlemsmøte «Tusen og en Natt»
7.-9.11.23   Reise Tur til Cartagena/Murcia
14.11.23 1800 Medlemsmøte Helge Kvam:
«Listen to birds»
28.11.23 1800 Julemøte Per Georg Ellingsen synger og spiller

Endringer kan bli nødvendig uten forvarsel! Sjekk hjemmesiden.
Mer info og forandringer i Møteplanen blir annonsert på medlemsmøtene og på hjemmesiden.