Møteplan Vår 2024

FORELØPIG Møteplan Vår - 2024
Dato Tid Møte Sak
30.01.24 1800 Medlemsmøte Quiz
13.02.24 1800 Medlemsmøte Jan Hellberg:
Acebuchal
27.02.24 1800 Årsmøte  
5.-7.03.24   Reise Tur til Cartagena
12.03.24 1800 Planlegger Vårfest   KANEMA

Endringer kan bli nødvendig uten forvarsel! Sjekk hjemmesiden.
Mer info og forandringer i Møteplanen blir annonsert på medlemsmøtene og på hjemmesiden.