Vandringsgruppa

Vandringsgruppa samarbeider med tilsvarende gruppe i AHN.
Ansvarlig for Vandringsgruppa: Jan Hauge, +47 478 92 607.