Sjømannskirken har normalt
gudstjeneste en gang pr. halvår.
i Hostal Nerjaluna,
Calle Granada 62
(høst og vår).
Kontakt Barbro Riis,
tlf. +47 928 96 543


post POST

Kirkekontakt

Styret samarbeider med den norske Sjømannskirken i Calahonda. Det avholdes regelmessige gudstjenester i Nerja i Hostal Nerjaluna, Calle Granada 62.
Se foreningens hjemmesider for datoene.
Kirkekontakt er Barbro Riis.