Medlemsmøtene holdes på:

Hotel
Toboso Chaparil
Calle Chaparil 16


Kontingent € 20 pr. år.

Litt info om Asociación Noruega de Nerja

Norsk Forening Nerja ble stiftet i 1995.
Foreningen har utviklet seg fra noen få medlemmer til i dag ca. 200 betalende medlemmer.
På hvert møte fra høsten til våren har vi til stede 60 til 100 pers.
Selv om vi er en norsk forening, har vi også medlemmer fra Finland, Sverige og Danmark.
Vi har medlemsmøter hver 14. dag i perioden okt. til og med mars med et lite juleopphold.
På hvert møte har vi info. om ting som rører seg i samfunnet og div. foredrag om aktuelle emner.
Noen kvelder har vi underholdning på medlemsmøtene, bl.a. div. sang- og musikkinnslag.
På vårt siste møte før vår- og juleavslutning har vi ofte et møte med servering og dans.
Bussturer til forskjellige steder i Spania er også en del av det normale programmet.
Våren 2022 måtte vi desverre flytte til nye møtelokaler. Det vil (i hvert fall) itv legge noen restriksjoner på vår virksomhet.

Bankkonto:

  • IBAN: ES04 2100 6867 1702 0010 9247 BIC: CAIXESBBXXX
  • Banken er CaixaBank.
Ved betaling via nettbank er foreningens adresse:
  • Asociación Noruega de Nerja, 29780 Nerja
Denne kan du bruke for å betale medlemskontingent, reiser, etc.

I tillegg har vi:

  • et tilbud om vandringer gjennom samarbeid med den nordiske foreningen (AHN).