MEDLEMSMØTE 18.oktober: LIMERICK

Limerick Vi får besøk av Øyvind Straume, pensjonert skolesjef i Ullensaker, på høstens første medlemsmøte.
Etter at Øyvind gikk av med pensjon, har har reist rundt og holdt foredrag/kåserier, hovedsakelig med litteratur som tema. I 2014 mottok han Herman Wildenveys poesipris for sin formidling av egne og andre forfatteres verker.
I 2015 fikk han publisert en bok med egne limericker: «Ei smellvakker snelle fra Smøla». Boka har fått meget god respons, og han har mottatt mange positive tilbakemeldinger.
Nå får vi høre hans kåsert om limerick-sjangeren, og vi får presentert noen av hans «åndsverk».
Kanskje besøket i Nerja kan inspirere til en ny limerick?
Han har med seg noen eksemplarer for salg, pris €20 (i kontanter).